Tiền thưởng hàng tháng có tính đóng BHXH?

Có tới 14 loại thu nhập mà người lao động không tính đóng BHXH kể từ 1.1.2018.
Có tới 14 loại thu nhập mà người lao động không tính đóng BHXH kể từ 1.1.2018.
Có tới 14 loại thu nhập mà người lao động không tính đóng BHXH kể từ 1.1.2018.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM