Tiến sĩ Lê Mạnh Hùng làm Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật (bên phải) trao Quyết định trao Quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn cho Tiến sĩ Lê Mạnh Hùng. Ảnh: ĐHCĐ
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật (bên phải) trao Quyết định trao Quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn cho Tiến sĩ Lê Mạnh Hùng. Ảnh: ĐHCĐ
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật (bên phải) trao Quyết định trao Quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn cho Tiến sĩ Lê Mạnh Hùng. Ảnh: ĐHCĐ
Lên top