Tiên phong trên tuyến đầu chống dịch COVID-19

Ông Lê Công Chuyên (thứ 2 từ trái qua) - Trưởng khoa Kiểm dịch Y tế Quốc tế tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động và Công đoàn ngành Y tế tỉnh Quảng Trị. Ảnh: NVCC
Ông Lê Công Chuyên (thứ 2 từ trái qua) - Trưởng khoa Kiểm dịch Y tế Quốc tế tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động và Công đoàn ngành Y tế tỉnh Quảng Trị. Ảnh: NVCC
Ông Lê Công Chuyên (thứ 2 từ trái qua) - Trưởng khoa Kiểm dịch Y tế Quốc tế tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động và Công đoàn ngành Y tế tỉnh Quảng Trị. Ảnh: NVCC
Lên top