Tiền lương trung bình ngành Du lịch giảm gần 18%

Theo ILO, “tác động của đại dịch COVID-19 tới ngành Du lịch tại Châu Á và Thái Bình Dương không khác gì một thảm họa”. ảnh minh hoạ: Hương Giang
Theo ILO, “tác động của đại dịch COVID-19 tới ngành Du lịch tại Châu Á và Thái Bình Dương không khác gì một thảm họa”. ảnh minh hoạ: Hương Giang
Theo ILO, “tác động của đại dịch COVID-19 tới ngành Du lịch tại Châu Á và Thái Bình Dương không khác gì một thảm họa”. ảnh minh hoạ: Hương Giang
Lên top