Tiền lương là vấn đề cơ bản, chủ chốt trong hoạt động của Công đoàn

Bà Trần Thị Thanh Hà (người đứng), phát biểu tại tọa đàm. Ảnh Nam Dương.
Bà Trần Thị Thanh Hà (người đứng), phát biểu tại tọa đàm. Ảnh Nam Dương.
Bà Trần Thị Thanh Hà (người đứng), phát biểu tại tọa đàm. Ảnh Nam Dương.
Lên top