Tiền lương eo hẹp, công nhân phân bổ chi tiêu ra sao?

Lên top