Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bình Dương:

Tiễn hơn 3.000 công nhân về quê trên chuyến xe Xuân nghĩa tình