Tiền hỗ trợ từ quỹ BHTN sẽ chuyển thẳng vào tài khoản người lao động

Người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ảnh: Anh Thư
Người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ảnh: Anh Thư
Người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ảnh: Anh Thư
Lên top