Tiền hỗ trợ từ quỹ BHTN được trả qua tài khoản của lao động trong tháng 10

Người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ảnh minh hoạ Anh Thư.
Người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ảnh minh hoạ Anh Thư.
Người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ảnh minh hoạ Anh Thư.
Lên top