Tiền Giang: Trợ cấp khó khăn cho công đoàn viên bị thiên tai, bệnh nặng

Thăm công đoàn viên bị ảnh hưởng thiên tai. Ảnh: K.Q
Thăm công đoàn viên bị ảnh hưởng thiên tai. Ảnh: K.Q
Thăm công đoàn viên bị ảnh hưởng thiên tai. Ảnh: K.Q
Lên top