Tiền Giang: Trợ cấp khó khăn cho 210 CNVCLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Trao trợ cấp khó khăn cho người lao động. Ảnh: K.Q
Trao trợ cấp khó khăn cho người lao động. Ảnh: K.Q
Trao trợ cấp khó khăn cho người lao động. Ảnh: K.Q
Lên top