Tiền Giang: Trợ cấp CNVCLĐ ngành y tế bị ảnh hưởng COVID-19

Công đoàn ngành Y tế tỉnh Tiền Giang hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô 2019 - 2020. Ảnh: K.Q
Công đoàn ngành Y tế tỉnh Tiền Giang hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô 2019 - 2020. Ảnh: K.Q
Công đoàn ngành Y tế tỉnh Tiền Giang hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô 2019 - 2020. Ảnh: K.Q
Lên top