Tiền Giang: Trao Mái ấm Công đoàn dịp kỷ niệm 90 năm Công đoàn Việt Nam

Lễ bàn giao MÂCĐ. Ảnh: Kỳ Quan.
Lễ bàn giao MÂCĐ. Ảnh: Kỳ Quan.
Lễ bàn giao MÂCĐ. Ảnh: Kỳ Quan.
Lên top