Tiền Giang: Trao “Mái ấm Công đoàn”

Bàn giao "Mái ấm Công đoàn". Ảnh: K.Q
Bàn giao "Mái ấm Công đoàn". Ảnh: K.Q
Bàn giao "Mái ấm Công đoàn". Ảnh: K.Q
Lên top