Tiền Giang: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03

Khen thưởng các cá nhân có nhiều thành tích thực hiện Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03 của Tổng LĐLĐVN. Ảnh: K.Q
Khen thưởng các cá nhân có nhiều thành tích thực hiện Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03 của Tổng LĐLĐVN. Ảnh: K.Q
Khen thưởng các cá nhân có nhiều thành tích thực hiện Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03 của Tổng LĐLĐVN. Ảnh: K.Q
Lên top