Tiền Giang tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi)

Các đại biểu tích cực đóng góp vào dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi). Ảnh: Kỳ Quan
Các đại biểu tích cực đóng góp vào dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi). Ảnh: Kỳ Quan
Các đại biểu tích cực đóng góp vào dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi). Ảnh: Kỳ Quan
Lên top