Tiền Giang: Thêm doanh nghiệp có nhiều công nhân ngừng sản xuất do COVID-19

Nhiều doanh nghiệp lớn ở Tiền Giang đang nỗ lực ổn định sản xuất, bảo đảm việc làm cho người lao động. Ảnh: Kỳ Quan.
Nhiều doanh nghiệp lớn ở Tiền Giang đang nỗ lực ổn định sản xuất, bảo đảm việc làm cho người lao động. Ảnh: Kỳ Quan.
Nhiều doanh nghiệp lớn ở Tiền Giang đang nỗ lực ổn định sản xuất, bảo đảm việc làm cho người lao động. Ảnh: Kỳ Quan.
Lên top