Tiền Giang: Thành lập Công đoàn cơ sở tại công ty vốn đầu tư nước ngoài

Ban Chấp CĐCS ra mắt tại hội nghị. Ảnh: Lý Oanh
Ban Chấp CĐCS ra mắt tại hội nghị. Ảnh: Lý Oanh
Ban Chấp CĐCS ra mắt tại hội nghị. Ảnh: Lý Oanh
Lên top