Tiền Giang: Thành lập 37 khu nhà trọ công nhân tự quản