Tiền Giang: “Tết sum vầy” – Tết sẻ chia với người lao động