Tiền Giang: Tập huấn nghiệp vụ cán bộ Công đoàn chuyên trách

Cảnh lớp tập huấn. Ảnh: CTV
Cảnh lớp tập huấn. Ảnh: CTV
Cảnh lớp tập huấn. Ảnh: CTV
Lên top