Tiền Giang: Sáng lên phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2020. Ảnh: Thiên Lý
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2020. Ảnh: Thiên Lý
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2020. Ảnh: Thiên Lý
Lên top