Tiền Giang: Phát động Giải báo chí Nguyễn Đức Cảnh

Phong trào "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo" là 1 trong những nội dung dự thi của Giải Báo chí Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh: K.Q
Phong trào "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo" là 1 trong những nội dung dự thi của Giải Báo chí Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh: K.Q
Phong trào "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo" là 1 trong những nội dung dự thi của Giải Báo chí Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh: K.Q
Lên top