Tiền Giang: Nâng cao hiệu quả chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên”

Đoàn viên Công đoàn đi xe khách Duy Quý xuất trình phiếu giảm giá. Ảnh: Thiên Lý
Đoàn viên Công đoàn đi xe khách Duy Quý xuất trình phiếu giảm giá. Ảnh: Thiên Lý
Đoàn viên Công đoàn đi xe khách Duy Quý xuất trình phiếu giảm giá. Ảnh: Thiên Lý
Lên top