Tiền Giang: Khôi phục sản xuất, ưu tiên giữ chân người lao động

Người lao động tại một doanh nghiệp duy trì sản xuất tốt ở Tiền Giang. Ảnh: k.Q
Người lao động tại một doanh nghiệp duy trì sản xuất tốt ở Tiền Giang. Ảnh: k.Q
Người lao động tại một doanh nghiệp duy trì sản xuất tốt ở Tiền Giang. Ảnh: k.Q
Lên top