Tiền Giang: Huyện ủy Châu Thành tổ chức kỷ niệm 90 năm Công đoàn Việt Nam

Huyện Châu Thành tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Kỳ Quan
Huyện Châu Thành tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Kỳ Quan
Huyện Châu Thành tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Kỳ Quan
Lên top