Tiền Giang: Hơn 200.000 người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 ở Tiền Giang được sự quan tâm, chia sẻ của tổ chức Công đoàn. Ảnh: K.Q
Người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 ở Tiền Giang được sự quan tâm, chia sẻ của tổ chức Công đoàn. Ảnh: K.Q
Người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 ở Tiền Giang được sự quan tâm, chia sẻ của tổ chức Công đoàn. Ảnh: K.Q
Lên top