Tiền Giang: Hỗ trợ công nhân lao động khó khăn do dịch bệnh và hạn mặn

Trao quà cho CNLĐ khó khăn do dịch bệnh Covid-19 và hạn mặn. Ảnh: K.Q
Trao quà cho CNLĐ khó khăn do dịch bệnh Covid-19 và hạn mặn. Ảnh: K.Q
Trao quà cho CNLĐ khó khăn do dịch bệnh Covid-19 và hạn mặn. Ảnh: K.Q
Lên top