Tiền Giang: Gắn biển 2 công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp