Tiền Giang: Công đoàn tích cực thực hiện phòng, chống dịch COVID-19

Công đoàn viên huyện Cai Lậy gương mẫu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Ảnh: K.Q
Công đoàn viên huyện Cai Lậy gương mẫu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Ảnh: K.Q
Công đoàn viên huyện Cai Lậy gương mẫu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Ảnh: K.Q
Lên top