Tiền Giang: Công đoàn tích cực giải quyết vụ ngừng việc tập thể

Công đoàn tỉnh Tiền Giang cùng các ngành họp giải quyết vụ ngừng việc tập thể. Ảnh: H.P
Công đoàn tỉnh Tiền Giang cùng các ngành họp giải quyết vụ ngừng việc tập thể. Ảnh: H.P
Công đoàn tỉnh Tiền Giang cùng các ngành họp giải quyết vụ ngừng việc tập thể. Ảnh: H.P
Lên top