Tiền Giang: Công đoàn giám sát chất lượng bữa ăn ca tại doanh nghiệp

Bữa ăn giữa ca được nhiều doanh nghiệp ở Tiền Giang quan tâm đến chất lượng, vệ sinh. Ảnh: K.Q
Bữa ăn giữa ca được nhiều doanh nghiệp ở Tiền Giang quan tâm đến chất lượng, vệ sinh. Ảnh: K.Q
Bữa ăn giữa ca được nhiều doanh nghiệp ở Tiền Giang quan tâm đến chất lượng, vệ sinh. Ảnh: K.Q
Lên top