Tiền Giang: Chăm lo tốt cho CNLĐ bị ảnh hưởng hạn hán và COVID-19

Khen thưởng tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm LĐLĐ tỉnh Tiền Giang. Ảnh: k.Q
Khen thưởng tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm LĐLĐ tỉnh Tiền Giang. Ảnh: k.Q
Khen thưởng tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm LĐLĐ tỉnh Tiền Giang. Ảnh: k.Q
Lên top