Tiền Giang: Bế mạc hội thi An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ

Bế mạc hội thi An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tỉnh Tiền Giang năm 2020. Ảnh: Lý Oanh
Bế mạc hội thi An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tỉnh Tiền Giang năm 2020. Ảnh: Lý Oanh
Bế mạc hội thi An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tỉnh Tiền Giang năm 2020. Ảnh: Lý Oanh
Lên top