Tiến độ hỗ trợ người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động, doanh nghiệp nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh BHXH VN cung cấp.
Người lao động, doanh nghiệp nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh BHXH VN cung cấp.
Người lao động, doanh nghiệp nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh BHXH VN cung cấp.
Lên top