Tiền điện giá cao, công nhân nhà trọ sống chung bóng tối

Công nhân nhà trọ phản ánh phải trả tiền điện 4.000 đồng/số. Ảnh ĐL
Công nhân nhà trọ phản ánh phải trả tiền điện 4.000 đồng/số. Ảnh ĐL
Công nhân nhà trọ phản ánh phải trả tiền điện 4.000 đồng/số. Ảnh ĐL
Lên top