"Tiền cạn, việc làm bấp bênh, mong đợi gì dịp Tết?"

Anh Lô Văn Tuấn - công nhân ở cụm Khu công nghiệp Phú Minh phải nghỉ việc 2 tuần, chỉ đi làm 1 tuần. Ảnh: Hạnh Phương.
Anh Lô Văn Tuấn - công nhân ở cụm Khu công nghiệp Phú Minh phải nghỉ việc 2 tuần, chỉ đi làm 1 tuần. Ảnh: Hạnh Phương.
Anh Lô Văn Tuấn - công nhân ở cụm Khu công nghiệp Phú Minh phải nghỉ việc 2 tuần, chỉ đi làm 1 tuần. Ảnh: Hạnh Phương.
Lên top