Tiêm vaccine phòng COVID-19 là đảm bảo an toàn cho công nhân

Bà Thân Thị Mai Liên - cán bộ Công đoàn Các Khu Công nghiệp tỉnh Bắc Giang (bên phải) - cùng đồng nghiệp tham gia "Đội cứu trợ khẩn cấp công nhân". Ảnh: CBCĐCC
Bà Thân Thị Mai Liên - cán bộ Công đoàn Các Khu Công nghiệp tỉnh Bắc Giang (bên phải) - cùng đồng nghiệp tham gia "Đội cứu trợ khẩn cấp công nhân". Ảnh: CBCĐCC
Bà Thân Thị Mai Liên - cán bộ Công đoàn Các Khu Công nghiệp tỉnh Bắc Giang (bên phải) - cùng đồng nghiệp tham gia "Đội cứu trợ khẩn cấp công nhân". Ảnh: CBCĐCC
Lên top