Tiếc nuối sau "phiên chợ nghĩa tình..."

Công nhân rất hào hứng mua sắm trong phiên chợ. Ảnh: Q.D
Công nhân rất hào hứng mua sắm trong phiên chợ. Ảnh: Q.D
Công nhân rất hào hứng mua sắm trong phiên chợ. Ảnh: Q.D
Lên top