BHXH VIỆT NAM:

Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong bảo hiểm y tế

Nhân viên Trung tâm CNTT (BHXH VN) thực hiện tư vấn cho người tham gia BHYT trên mạng điện tử. Ảnh: H.A
Nhân viên Trung tâm CNTT (BHXH VN) thực hiện tư vấn cho người tham gia BHYT trên mạng điện tử. Ảnh: H.A
Nhân viên Trung tâm CNTT (BHXH VN) thực hiện tư vấn cho người tham gia BHYT trên mạng điện tử. Ảnh: H.A