Tích cực tìm giải pháp giảm bớt áp lực đối với lao động nữ

Một nữ cán bộ công đoàn chia sẻ về những áp lực trong công việc và cuộc sống gia đình. Ảnh: TN
Một nữ cán bộ công đoàn chia sẻ về những áp lực trong công việc và cuộc sống gia đình. Ảnh: TN
Một nữ cán bộ công đoàn chia sẻ về những áp lực trong công việc và cuộc sống gia đình. Ảnh: TN