Tích cực tham mưu giải quyết nhà trẻ, mẫu giáo cho con CNVCLĐ

Bà Trịnh Thanh Hằng - Uỷ viên Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐVN (bên phải) thăm hỏi nữ CNLĐ. Ảnh:N.C
Bà Trịnh Thanh Hằng - Uỷ viên Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐVN (bên phải) thăm hỏi nữ CNLĐ. Ảnh:N.C
Bà Trịnh Thanh Hằng - Uỷ viên Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐVN (bên phải) thăm hỏi nữ CNLĐ. Ảnh:N.C
Lên top