Tích cực nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động

Ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội (hàng đầu, bên trái) trao giải tại Hội thi Thợ giỏi ngành cơ khí trong CNLĐ các KCN-CX Hà Nội lần thứ V năm 2018. Ảnh: X.T
Ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội (hàng đầu, bên trái) trao giải tại Hội thi Thợ giỏi ngành cơ khí trong CNLĐ các KCN-CX Hà Nội lần thứ V năm 2018. Ảnh: X.T
Ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội (hàng đầu, bên trái) trao giải tại Hội thi Thợ giỏi ngành cơ khí trong CNLĐ các KCN-CX Hà Nội lần thứ V năm 2018. Ảnh: X.T
Lên top