Tích cực hưởng ứng chương trình 75.000 sáng kiến của Tổng LĐLĐVN

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (hàng sau, thứ 3 từ trái sang) chứng kiến lễ ký kết thực hiện chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” tại Phân viện Thú y miền Trung ngày 12.3. Ảnh: N.B
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (hàng sau, thứ 3 từ trái sang) chứng kiến lễ ký kết thực hiện chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” tại Phân viện Thú y miền Trung ngày 12.3. Ảnh: N.B
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (hàng sau, thứ 3 từ trái sang) chứng kiến lễ ký kết thực hiện chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” tại Phân viện Thú y miền Trung ngày 12.3. Ảnh: N.B
Lên top