Tích cực hỗ trợ giáo viên không có lương

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú trao hỗ trợ cho giáo viên Trường Mầm non Tư thục Đàn Tôi. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú trao hỗ trợ cho giáo viên Trường Mầm non Tư thục Đàn Tôi. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú trao hỗ trợ cho giáo viên Trường Mầm non Tư thục Đàn Tôi. Ảnh: LT
Lên top