Tỉ lệ người thiếu việc làm quý III chạm mức cao nhất 10 năm

Ông Lê Quang Trung - Nguyên Phó Cục trưởng phụ trách Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bên trái) và ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tại Chương trình giao lưu trực tuyến do Báo Lao Động tổ chức. Ảnh: LĐO
Ông Lê Quang Trung - Nguyên Phó Cục trưởng phụ trách Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bên trái) và ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tại Chương trình giao lưu trực tuyến do Báo Lao Động tổ chức. Ảnh: LĐO
Ông Lê Quang Trung - Nguyên Phó Cục trưởng phụ trách Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bên trái) và ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tại Chương trình giao lưu trực tuyến do Báo Lao Động tổ chức. Ảnh: LĐO
Lên top