Thưởng vàng cho người lao động

Ông Kiều Công Thanh - Chủ tịch HĐQT Cty CP TM Cơ khí Tân Thanh - cảm ơn những NLĐ đã gắn bó lâu năm với công ty.Ảnh: L.T
Ông Kiều Công Thanh - Chủ tịch HĐQT Cty CP TM Cơ khí Tân Thanh - cảm ơn những NLĐ đã gắn bó lâu năm với công ty.Ảnh: L.T