Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với Viện Nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động: Cần làm tốt hơn nữa công tác nghiên cứu KHKT bảo hộ LĐ