Thưởng tết tại các DN miền Trung: Nơi sụt giảm, nơi không có gì!

Sau dịch COVID-19 là liên tục bão lũ vùi dập, phần lớn công nhân và doanh nghiệp tại miền Trung đều gặp khó khăn. Ảnh: Hữu Long
Sau dịch COVID-19 là liên tục bão lũ vùi dập, phần lớn công nhân và doanh nghiệp tại miền Trung đều gặp khó khăn. Ảnh: Hữu Long
Sau dịch COVID-19 là liên tục bão lũ vùi dập, phần lớn công nhân và doanh nghiệp tại miền Trung đều gặp khó khăn. Ảnh: Hữu Long
Lên top