Thưởng Tết - nguồn thu nhập giúp người lao động bù đắp chi tiêu

Chị Nguyễn Thị Hà - công nhân Công ty TNHH Matsuo Industries (Đông Anh, Hà Nội) - cũng như nhiều công nhân khác rất trông chờ vào tiền thưởng Tết để có thêm khoản trang trải cho cuộc sống. Ảnh: Đ.Phương
Chị Nguyễn Thị Hà - công nhân Công ty TNHH Matsuo Industries (Đông Anh, Hà Nội) - cũng như nhiều công nhân khác rất trông chờ vào tiền thưởng Tết để có thêm khoản trang trải cho cuộc sống. Ảnh: Đ.Phương
Chị Nguyễn Thị Hà - công nhân Công ty TNHH Matsuo Industries (Đông Anh, Hà Nội) - cũng như nhiều công nhân khác rất trông chờ vào tiền thưởng Tết để có thêm khoản trang trải cho cuộc sống. Ảnh: Đ.Phương
Lên top